Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2012

Witamy na stronach Kaliskiego Klubu "Amazonki"

 

 

WAŻNE!

                   Zapraszamy

                                        wszystkich

                                                          chętnych

 

 

 

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2016 r.
w filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12.


Celem Konferencji jest podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie profilaktyki nowotworowej, wymiana poglądów i doświadczeń pacjentów w walce z chorobą oraz diagnostyka
i leczenie interdyscyplinarne nowotworów.

Konferencja ma również na celu przybliżenie kaliskiego
Ośrodka Radioterapii Mieszkańcom oraz poinformowanie
jakie nowotwory mogą być leczone w nowo otwartej
filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

 

 
 

 

 

 

 

Kaliski Klub „Amazonki” realizuje
niżej wymienione projekty,
ogłoszone w otwartych tegorocznych
konkursach ofert:
 

 

1. Zadanie publiczne pod nazwą:

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE 

REHABILITACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

od 15.02.2016 do 31.12.2016 r., ogłoszone

przez Prezydenta Miasta Kalisza.

 

 

2. Zadanie publiczne zatytułowane:


PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO

SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA

DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


 
od 01.06.2016 do 30.11.2016 r., ogłoszone 

przez Wojewodę Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

 

 

 3. Zadanie publiczne pod tytułem:

 

PROWADZENIE REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

 

 ze środków finansowych PFRON
od 01.09.2016 do 30.11.2016 r., 
ogłoszone przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.


 

 

4. Projekt TESCO POLSKA:


DECYDUJESZ - POMAGAMY
pod tytułem
„POROZMAWIAJMY
O NASZYCH BLISKICH”

realizowany w okresie
od 01.07.2016 do 31.12.2016 r.

 

 

 

 Wszystkie te projekty służą powrotowi do zdrowia kobiet
po przebytej chorobie nowotworowej,
wzmacnianiu ich kondycji psychofizycznej
oraz zwiększeniu ich samodzielności w życiu codziennym.

 

 
 

 

 Artukuły


Aktualności